Let op! Alleen voor accoleden en lessende leden! 

Reserveer de rijbaan! 

Bekijk en reserveer wanneer de rijbaan beschikbaar is! 

Iedere dinsdag en donderdagmiddag van 13-00-15.00 wordt de rijbaan gebruikt door de hafakker. Hou hier rekening mee! 

De reservering houd rekening met een tijdspanne van een uur en is slechts een indicatie.

Je kunt meerdere blokken reserveren per week: plan bij voorkeur vooruit en hou je aan de tijd!

*Maximaal 1 ruiters in de grote rijbak en 1 ruiter in de kleine rijbak met begeleider. Iedere ruiter mag dus maximaal 1 begeleider, trainer of groom meenemen

*Rijbaan niet geblokt? Reservering gaat voor! Verlaat bij meer dan 3 ruiters het terrein. 

*. Geen spelende kinderen.

*Deze regeling is enkel en alleen voor accomodatie en lessende leden beschikbaar gesteld. Wij attenderen dat de rijbaan alleen voor noodzakelijke beweging van onze paarden wordt gebruikt. Dit houdt in dat we rekening houden met elkaar als ruiter, bezetting etc. 

*Kantine en toiletten blijven gesloten

Mochten er op een bepaald moment toch meer mensen aanwezig zijn, stem dan met elkaar af tot hoe lang je bezig blijft. Houd daarbij rekening met elkaar. Ga in dat geval geen training aan van anderhalf uur en verlaat het terrein. 

Onthoud:

Nooit meer dan 3 ruiters of 2 ruiters met begeleider. Reservering gaat voor! Houd je training noodzakelijk.

Wij als bestuur gaan ervan uit dat we op passende wijzen de richtlijnen van de KNHS volgen en daarbij alleen noodzakelijk gebruik van de bak toestaan.  We gaan ervan uit dat ieder zich kan schikken in deze regels. Bij herhaaldelijke overtreding kan het bestuur besluiten de regels aan te scherpen. 

Dit besluit staat zolang er van overheidswege ( of KNHS) geen andere beperkingen worden opgegeven. 

Handschoenen verplicht! 

Reserveer