de Boekhorstruiters

Paardensportvereniging

Lidmaatschap Regels

Spelregels verbonden aan het lidmaatschap

 

 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

 • Ongeacht het tijdstip van lidmaatschap dient altijd basislidmaatschap + KNHS kosten betaald te worden.
 • Dit basislidmaatschap wordt bij opzegging nimmer gerestitueerd.
 • De contributie voor deelname aan de lessen vinden 2x per jaar plaats te weten; begin januari en begin juli. Deze wordt nimmer gerestitueerd indien er niet tijdig bij de ledenadministratie is opgezegd.
 • Afmeldingen dienen schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie.
 • Afmeldingen van het lidmaatschap en startkaarten dienen schriftelijk te geschieden voor 15 november.
 • Opzegging van deelname aan de lessen dienen te geschieden voor 30 juni of voor 31 december.
 • Deelname aan de lessen is uitgesloten in die discipline wanneer er een startkaart is bij een andere vereniging.
 • De sleutel van het ijzeren hek, welke tegen een borg van € 50,00 verkrijgbaar is, is niet overdraagbaar en is persoonsgebonden. De sleutel mag niet worden uitgeleend of gekopieerd.
 • Tegen een vergoeding van € 35,00 kan er op maandag/vrijdagavond, in de wintertijd, gebruik worden gemaakt van de bakverlichting. (alleen bedoeld voor degene die gebruik mogen maken van de rijbak de zgn. accomodatieleden en lessende leden.
 • Alleen lessende leden en accommodatieleden kunnen gebruik maken van de bak buiten de reguliere openingstijden . Zowel niet leden als leden, die niet gerechtigd zijn tot het gebruik van het terrein, mogen absoluut ook niet van het terrein gebruik maken op het paard of aanspanning van een gerechtigd lid. Ook niet onder hun toezicht.
 • Het is verboden een paard of pony los te gooien. Longeren is niet meer toegestaan. Het werken aan de lange lijnen echter wel.
 • Men dient ervoor te zorgen dat de rijbakken, het terrein, de parkeerplaatsen en het toegangspad vanaf de Zeestraat na gebruik mestvrij achterblijven of dat de mest zo spoedig mogelijk wordt opgeruimd.
 • Het is niet toegestaan om terrasmeubilair, zoals vuilnisbakken, stoelen enz. in de bak te gebruiken om mee te oefenen.
 • Wij stellen het op prijs dat als je wedstrijden gaat rijden de startkaart aangevraagd wordt bij onze vereniging. Het is tenslotte zo dat wij als vereniging je de gelegenheid bieden om te trainen teneinde met je paard of pony progressie te maken in de wedstrijdsport.
 • Als Boekhorstruiter verwachten we wel van je dat je af en toe je steentje bijdraagt als er een beroep op je wordt gedaan door de club.
 • Voor het meedoen aan de onderlinge wedstrijden met een hengst gelden de regels zoals omschreven in de KNHS reglementen.
 • Een donateurlidmaatschap heeft geen stemrecht, kan niet meedoen met onderlinge wedstrijden, kan geen accommodatielid worden of deelnemen aan de lessen. Zij krijgen echter wel de Hoevenkrabbel, kunnen mee op kamp, kunnen deelnemen aan overige activiteiten zoals bijvoorbeeld de barbecue.


Het bestuur van de Boekhorstruiters

 

Adres secretariaat:

Leidsestraat 143

2182 DK Hillegom

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.