de Boekhorstruiters

Paardensportvereniging

Boekhorstruiters 65 Jaar

RIJVERENIGING DE BOEKHORSTRUITERS VIERT 65 JARIG JUBILEUM.

Op 9 juni 1949 werd bij Wiel en Nel Buschman rijvereniging de Boekhorstruiters opgericht. De rijvereniging werd vernoemd naar het geboortehuis van de vader van Nel:  “De Boekhorst”.
 Bij de oprichting waren 11 enthousiaste mensen aanwezig die de Boekhorstruiters een warm hart  toedroegen. Jan van der Haak werd de eerste instructeur. Het bestuur bestond destijds uit Wiel Buschman, Leny van Steyn en Truus Warmerdam. Al spoedig kwamen er meer leden bij.
Dit is inmiddels dus bijna 65 jaar geleden, daarom vieren De Boekhorstruiters op zaterdag 7 juni a.s. dit heugelijke feit met een feestelijkeBoekhorstruiters 65 Jaar jubileumdag, door en voor de leden. Op het terrein van de inmiddels uit circa 150 leden bestaande vereniging, aan de Zeestraat (“het oude Bavo veld”), worden op die dag dan ook vele activiteiten georganiseerd.
Het programma vangt aan om 10.00 uur met een klassieker: “ringsteken onder de man” waarbij de deelnemers hun vijftiger jaren kostuum uit de mottenballen zullen halen.
Om 12.00 volgen een demonstratie “Pas de deux” en een dressuurclinic onder leiding van internationaal jurylid Nico Verwer en als klap op de vuurpijl het spectaculaire “ Touwtrekken met Powerhorse” (hoeveel mensen winnen het van 1 PK)  ?

Om 14.00 is het dan tijd voor onze groeiende en bloeiende menafdeling, te beginnen met een “Menclinic Authentiek Gerij” met een drietal klassieke aanspanningen. Daarna gevolgd door een men-estafette waarin het bekende ringsteken gecombineerd wordt met een hindernissen- en vaardigheidsparcours. Er is dus voor elk wat wils. Boekhorstruiters 65 Jaar


  Wij nodigen dan ook alle paardenliefhebbers uit om op zaterdag 7 juni a.s. dit jubileum met ons mee te vieren van 10.00 ´s morgens tot 16.00 ´s middags kunt u onder het genot van een hapje en een drankje genieten van het samenspel tussen mens en dier.
Deze jubileumdag wordt ´s avonds afgesloten met een barbecue voor alle leden en sponsors. Aanmelden voor de activiteiten of barbecue, en voor andere vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tarievenlijst 2019

K.N.H.S tarieven

Lidmaatschap
€  25,00
Gezinslidmaatschap
€  75,00
Startpas paard € 114,75
Startpas pony €  90,00
Startpas mennen
€ 114,75

Boekhorstruiters tarieven per jaar.
De lessen worden per half jaar gefactuureerd. Dus in januari 50% en in juli 50%.

  1e lessend gezinslid 2e lessend gezinslid 3e lessend gezinslid 4e lessend gezinslid
Basislidmaatschap € 47,50 € 47,50 € 47,50 € 47,50
Donateurlidmaatschap € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00
Accomodatielidmaatschap € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00
Les dressuur/springen woensdagavond € 245,00 € 228,00 €217,00 € 184,00
Les dressuur zaterdag kinderen tot 16 jaar € 145,00 € 136,00 €129,00 € 124,00
Tienerles dressuur zaterdagmiddag € 200,00 € 188,00 € 170,00 € 165,00
Les mennen € 220,00 € 201,00 €196,00 € 187,00
Combilesser woensdag avond 1x per 2 weken € 164,00 € 155,00 €145,00 € 135,00
Combilesser pony's 1x per 2 weken € 103,00 € 97,00 € 93,00 € 90,00
Combilesser mennen 1x per 2 weken € 145,00 € 135,00 €130,00 € 125,00
Extra discipline 10% korting op het laagste tarief        
Verlichting in bak aan op maandag/vrijdag € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00

 

 • Alleen lessende gezinsleden die op hetzelfde adres wonen kunnen korting krijgen op de lessen.
 • Een woensdagavond-rijdend gezinslid gaat altijd voor een mennend-rijdend gezinslid of ponyrijdend-gezinslid.(dwz een woensdagavond gezinslid is altijd 1e gezinslid)
 • Voorwaarde is wel dat gezinsleden op het zelfde adres zijn ingeschreven.
 • Een accomodatielidmaatschap en lessend-lidmaatschap gaat altijd vergezeld van een basislidmaatschap en KNHS
 • De lessen op woensdagavond zijn in principe voor leden vanaf 16 jaar, maar hiervan kan worden afgeweken in overleg met de instructeur en het bestuur.
 • De instructeur/bestuur oordeelt over de deelname aan de lessen.
 • Een combilesser deelt samen met iemand de lessen. Een combilesser kan nooit in dezelfde week lessen met zijn combigenoot.
 • Ieder lessend lid mag van de accommodatie gebruik maken en hoeft niet apart accomodatielid te worden. Een sleutel van het ijzeren hek is tegen € 50,00 borg verkrijgbaar.
 • Bakverlichting, om vrij te rijden tijdens de wintermaanden, kan aan tegen betaling van 35,00 en aanmelding bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuursleden gezocht

Helaas hebben Peter v d Ham en Ton Vogels aangeven om vanaf maart 2013 uit het bestuur te stappen. Peter blijft zich wel inzetten voor de mencommissie. Wij zijn dus dringend opzoek naar opvolgers. Het bestuur bestaat nu nog maar uit drie leden, wat echt te weinig is. Met meer mensen kunnen we de taken beter verdelen, wat nodig is om tot een actief bestuur te komen. Wil je ook graag dat de vereniging blijft bestaan en wil je meedenken en praten over het beleid, schroom dan niet om je aan te melden als kandidaat. Wil je meer informatie hierover, dan kan je contact opnemen met een van de bestuursleden.

Hebben jullie opmerkingen, ideeën of tips: laat het ons dan s.v.p. even weten en stuur een mailtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn er heel blij mee!

Lidmaatschap Regels

Spelregels verbonden aan het lidmaatschap

 

 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

 • Ongeacht het tijdstip van lidmaatschap dient altijd basislidmaatschap + KNHS kosten betaald te worden.
 • Dit basislidmaatschap wordt bij opzegging nimmer gerestitueerd.
 • De contributie voor deelname aan de lessen vinden 2x per jaar plaats te weten; begin januari en begin juli. Deze wordt nimmer gerestitueerd indien er niet tijdig bij de ledenadministratie is opgezegd.
 • Afmeldingen dienen schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie.
 • Afmeldingen van het lidmaatschap en startkaarten dienen schriftelijk te geschieden voor 15 november.
 • Opzegging van deelname aan de lessen dienen te geschieden voor 30 juni of voor 31 december.
 • Deelname aan de lessen is uitgesloten in die discipline wanneer er een startkaart is bij een andere vereniging.
 • De sleutel van het ijzeren hek, welke tegen een borg van € 50,00 verkrijgbaar is, is niet overdraagbaar en is persoonsgebonden. De sleutel mag niet worden uitgeleend of gekopieerd.
 • Tegen een vergoeding van € 35,00 kan er op maandag/vrijdagavond, in de wintertijd, gebruik worden gemaakt van de bakverlichting. (alleen bedoeld voor degene die gebruik mogen maken van de rijbak de zgn. accomodatieleden en lessende leden.
 • Alleen lessende leden en accommodatieleden kunnen gebruik maken van de bak buiten de reguliere openingstijden . Zowel niet leden als leden, die niet gerechtigd zijn tot het gebruik van het terrein, mogen absoluut ook niet van het terrein gebruik maken op het paard of aanspanning van een gerechtigd lid. Ook niet onder hun toezicht.
 • Het is verboden een paard of pony los te gooien. Longeren is niet meer toegestaan. Het werken aan de lange lijnen echter wel.
 • Men dient ervoor te zorgen dat de rijbakken, het terrein, de parkeerplaatsen en het toegangspad vanaf de Zeestraat na gebruik mestvrij achterblijven of dat de mest zo spoedig mogelijk wordt opgeruimd.
 • Het is niet toegestaan om terrasmeubilair, zoals vuilnisbakken, stoelen enz. in de bak te gebruiken om mee te oefenen.
 • Wij stellen het op prijs dat als je wedstrijden gaat rijden de startkaart aangevraagd wordt bij onze vereniging. Het is tenslotte zo dat wij als vereniging je de gelegenheid bieden om te trainen teneinde met je paard of pony progressie te maken in de wedstrijdsport.
 • Als Boekhorstruiter verwachten we wel van je dat je af en toe je steentje bijdraagt als er een beroep op je wordt gedaan door de club.
 • Voor het meedoen aan de onderlinge wedstrijden met een hengst gelden de regels zoals omschreven in de KNHS reglementen.
 • Een donateurlidmaatschap heeft geen stemrecht, kan niet meedoen met onderlinge wedstrijden, kan geen accommodatielid worden of deelnemen aan de lessen. Zij krijgen echter wel de Hoevenkrabbel, kunnen mee op kamp, kunnen deelnemen aan overige activiteiten zoals bijvoorbeeld de barbecue.


Het bestuur van de Boekhorstruiters

 

Adres secretariaat:

Leidsestraat 143

2182 DK Hillegom

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Accommodatie Regels

REGELS T.A.V. HET GEBRUIK VAN DE ACCOMMODATIE BUITEN DE REGULIERE OPENINGSTIJDEN.

  

 • Het gebruik van de accommodatie buiten de reguliere openingstijden is thans voorbehouden aan de leden die lessend lid zijn en de basisleden die voor dit gebruik een extra contributie betalen (het zogenaamde accommodatielid).
 • Een sleutel van het toegangshek is voor de leden vermeld onder punt 1. aan te vragen tegen een borgsom van € 50,00. Het is ten strengste verboden om deze sleutel te laten kopiëren.
 • De sleutel mag nimmer aan iemand anders worden uitgeleend ook niet aan andere leden van de vereniging.
 • Het gebruik van het clubterrein is persoonsgebonden. Zowel niet leden als leden, die niet gerechtigd zijn tot het gebruik van het terrein mogen absoluut niet van het terrein gebruik maken op het paard of aanspanning van een gerechtigd lid. Ook niet onder hun toezicht.
 • Het toegangshek dient ten allen tijden te worden afgesloten. Indien er meerdere ruiters aanwezig zijn is de laatste verplicht het hek af te sluiten.
 • Men kan tijdens het gebruik van het terrein geen exclusiviteit van de rijbak claimen. Dit betekent dat men geen andere leden het gelijktijdig gebruik van de bak, ook niet bij individuele lessen, kan ontzeggen.
 • Het is verboden een paard of pony los te gooien. Longeren is niet langer toegestaan in verband met de veiligheid en de gesteldheid van de rijbak. Het tijdelijk vastzetten van een paard of pony mag uitsluitend aan het daarvoor bestemde hek buiten de rijbak.
 • Men dient er zorg voor te dragen dat de rijbakken, de rest van het terrein en het toegangspad vanaf de Zeestraat na gebruik mestvrij achterblijven of dat de mest zo spoedig mogelijk worden opgeruimd.
 • Het recht tot gebruik van de accommodatie kan een lid, na aanschrijven van het bestuur, worden ontzegd indien het betreffende lid zich niet houdt aan de regels in het sleutelcontact, algemene regels, huis en rijbaan regels.
 • Degene die in de winterperiode in de avond gebruik wensen te maken van de rijbak dienen dit eerst kenbaar te maken bij een van de bestuursleden.

 

Huis en Rijbaan Regels

HUISREGELS

Voor ruiter, publiek en eigenaren van paarden/pony’s

 

Ten behoeve van veiligheid en paardrij-plezier voor ons allen kent onze vereniging een aantal huisregels wij  reken op uw medewerking.

 

Voor iedereen geldt:

 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.
 • Niet rennen en schreeuwen. Op het clubterrein en rond de rijbaan dient rust te zijn.
 • Er mag te paard niet gerookt worden.
 • Aanwijzingen van het barpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.
 • Het clubterrein dient altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik worden opgeruimd.
 • Paarden en loslopende honden gaan niet samen. Dus honden aangelijnd.

 

Voor iedere ruiter geldt:

 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.

 

Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe klanten geldt bovendien:

 • De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
 • Absolute beginners volgen minimaal twee speciale beginnerlessen.

 

Voor eigenaren van een paard of pony geldt bovendien:

 • Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels.
 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.

 

 

 

RIJBAANREGELS VOOR RUITERS

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan de onderstaande  rijbaanregels te houden. Begrijpt u een of meer regels niet? Uw instructeur of overige personeelsleden geven u  graag een toelichting.

 

 

 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN-1384 teken te dragen.
 • Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en losse kleding te zijn af- cq. uitgedaan.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd.
 • Op en afstijgen op de AC-lijn.
 • De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft het bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).
 • Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden.

 

Rijden op het clubterrein in de winter

Wat gaat zo’n zomer toch snel.
En wat wordt het weer vroeg donker.
Lastig als je toch je les wilt blijven rijden,
of niet altijd in de gelegenheid bent om overdag te rijden.
Daarom willen we onze leden ook dit jaar weer de gelegenheid geven om gebruik te
maken van het licht in de donkere winterperiode, om op die manier toch hun paard
goed door te kunnen blijven trainen.
Aan het gebruiken van het licht zijn wel kosten verbonden.
Voor de gehele winterperiode bedragen die €35,-.
Gebruik maken van het licht mag alleen in overleg met het bestuur.
Indien je graag van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kan je contact opnemen
met Miranda Duivenvoorden.

Het bestuur

Facturen per email

Om kosten te besparen willen we overgaan tot het toesturen van de facturen per e-mail.  Als uw e-mail adres bij ons bekend is, kunt u in januari de factuur voor 2013 per mail verwachten. Als u dit niet wilt kunt u uiteraard een factuur per post ontvangen, wilt u dit dan doorgeven aan onze penningmeester, Annet van Hensbergen, per mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ieder jaar na het sturen van de facturen komen er altijd weer reacties binnen van mensen die eigenlijk op hadden willen zeggen. De vereniging moet een deel van de bijdrage voor het basislidmaatschap afdragen aan de KNHS. Daarom willen we er nogmaals nadrukkelijk op wijzen, dat opzeggingen van het lidmaatschap vóór 15 november van het lopende jaar schriftelijk moeten worden doorgegeven bij de de ledenadministratie. Opzeggingen die na die datum binnenkomen, kunnen niet worden gehonoreerd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor deelname aan de lessen sturen we 2x per jaar een factuur. Wilt u deelname aan de lessen opzeggen dan kunt u dit u dit schriftelijk of per e-mail doen bij één van de bovenstaande e-mailadressen, maar vóór 30 juni of 31 december van elk jaar. Er vindt geen restitutie plaats van lidmaatschaps- en/of lesgelden. Dit om misverstanden te voorkomen. We hopen natuurlijk dat jullie allemaal lid willen blijven, een vereniging heeft haar leden hard nodig