de Boekhorstruiters

Paardensportvereniging

Accommodatie Regels

REGELS T.A.V. HET GEBRUIK VAN DE ACCOMMODATIE BUITEN DE REGULIERE OPENINGSTIJDEN.

  

  • Het gebruik van de accommodatie buiten de reguliere openingstijden is thans voorbehouden aan de leden die lessend lid zijn en de basisleden die voor dit gebruik een extra contributie betalen (het zogenaamde accommodatielid).
  • Een sleutel van het toegangshek is voor de leden vermeld onder punt 1. aan te vragen tegen een borgsom van € 50,00. Het is ten strengste verboden om deze sleutel te laten kopiëren.
  • De sleutel mag nimmer aan iemand anders worden uitgeleend ook niet aan andere leden van de vereniging.
  • Het gebruik van het clubterrein is persoonsgebonden. Zowel niet leden als leden, die niet gerechtigd zijn tot het gebruik van het terrein mogen absoluut niet van het terrein gebruik maken op het paard of aanspanning van een gerechtigd lid. Ook niet onder hun toezicht.
  • Het toegangshek dient ten allen tijden te worden afgesloten. Indien er meerdere ruiters aanwezig zijn is de laatste verplicht het hek af te sluiten.
  • Men kan tijdens het gebruik van het terrein geen exclusiviteit van de rijbak claimen. Dit betekent dat men geen andere leden het gelijktijdig gebruik van de bak, ook niet bij individuele lessen, kan ontzeggen.
  • Het is verboden een paard of pony los te gooien. Longeren is niet langer toegestaan in verband met de veiligheid en de gesteldheid van de rijbak. Het tijdelijk vastzetten van een paard of pony mag uitsluitend aan het daarvoor bestemde hek buiten de rijbak.
  • Men dient er zorg voor te dragen dat de rijbakken, de rest van het terrein en het toegangspad vanaf de Zeestraat na gebruik mestvrij achterblijven of dat de mest zo spoedig mogelijk worden opgeruimd.
  • Het recht tot gebruik van de accommodatie kan een lid, na aanschrijven van het bestuur, worden ontzegd indien het betreffende lid zich niet houdt aan de regels in het sleutelcontact, algemene regels, huis en rijbaan regels.
  • Degene die in de winterperiode in de avond gebruik wensen te maken van de rijbak dienen dit eerst kenbaar te maken bij een van de bestuursleden.