de Boekhorstruiters

Paardensportvereniging

Aanmeldingsformulier

Paardensportvereniging
de Boekhorstruiters

Als het niet lukt dit formulier te verzenden print dan de printversie uit en stuur hem op.

Print versie

Pesoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens

Paard / Pony

Gegevens van Paard / Pony

Lidmaatschap

Ik wil als volgt lid worden
(prijzen zijn incl. eenmalige reg.kosten KNHS)

Lessen

Ik wil ook deelnemen aan de lessen (dit is inclusief gebruik accomodatie) (zie tarievenlijst)

N.B. de lessen op woensdag en donderdagavond zijn alleen voor leden van 16 jaar en ouder of starten in de L

Hengsten worden niet toegelaten in de lessen, tenzij de instructeur anders beslist.

Tot slot
 • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Opzeggingen van het lidmaatschap en startkaarten dienen, schriftelijk, plaats te vinden voor 15 november van het lopende jaar, bij de ledenadministratie.
 • Opzegging van deelname aan de lessen dienen voor 30 juni of 31 december, schriftelijk, plaats te vinden bij de ledenadministratie.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te zijn voldaan.
 • Lidmaatschaps en lesgelden worden nimmer gerestitueerd, tenzij het bestuur anders beslist.
 • Alleen lessende leden en accomodatieleden mogen gebruik maken van de bak buiten de reguliere openingstijden. Een sleutel van het ijzeren hek is tegen een borg van € 50,00 verkrijgbaar bij de ledenadministratie.
 • We verwachten dat je, als lid van de Boekhorstruiters, af en toe je steentje bijdraagt als er een beroep op je wordt gedaan.
 • Wij stellen het op prijs dat als je officieel gaat starten de startkaart aanvraagd bij onze vereniging.
 • Er kan niet deelgenomen worden aan de lessen als je een startkaart hebt bij een andere vereniging.
 • Voor de deelname aan de onderlinge wedstrijden is een lidmaatschap verplicht.
 • Voor deelname aan de onderlinge wedstrijden met een hengst gelden de regels zoals omschreven in de KNHS reglementen.
 • Een donateur kan geen accomodatielid worden, deelnemen aan lessen, meedoen met onderlinge wedstrijden.
AntiSpamCode

captcha