de Boekhorstruiters

Paardensportvereniging

Geschiedenis van de club

Op 9 juni 1949 werd bij Wiel en Nel Buschman rijvereniging de Boekhorstruiters opgericht. De rijvereniging werd vernoemd naar het geboortehuis van den vader van Nel:

“De Boekhorst”. Bij de oprichting waren 11 enthousiaste mensen aanwezig die de Boekhorstruiters een warm hart  toedroegen. Jan van der Haak werd de eerste instructeur. Het bestuur bestond destijds uit Wiel Buschman, Leny van Steyn en Truus Warmerdam. Al spoedig kwamen er meer leden bij.

 

In de beginjaren werd er gereden op het terrein waar nu het congrescentrum “Leeuwenhorst” staat. Na een aantal jaren volgde een verhuizing naar het terrein van Jan Warmerdam aan de Kerkstraat. In die tijd deden de Boekhorstruiters vaak mee aan de streekwedstrijden en wonnen menige prijzen.

In de daarop volgende jaren werd ook vaak meegedaan met de drie oktober optochten in Leiden. Hiervoor gingen de ruiters ’s ochtends om 8 uur van huis en waren ze meestal niet voor 8 uur ’s avonds thuis. De volgende dagen zaten de meeste ruiters dan op hun knieën, omdat het achterste helemaal beurs was van het lange paardrijden.

 

Verder werd er jaarlijks een ruiteravond georganiseerd. Deze zorgde voor geld in het laatje van de penningmeester. Tijdens die ruiteravonden werd altijd een veulen verloot, dat werd door de voorzitter gekocht. Voor de kleinere prijzen werd de steun van de plaatselijke middenstand gezocht.

 

Eind jaren zestig zat de vereniging in een dip. Op 14 december 1970 werd er een speciale vergadering belegd in restaurant  “De Duinpoort” en werd de club nieuw leven ingeblazen. Ook sloot men zich aan bij de Federatie van Landelijke Rijverenigingen en werden pony’s toegestaan binnen de vereniging.

 

In 1987 kreeg de vereniging de beschikking over een buitenterrein met kantine en terras. Dit terrein aan het Westeinde, werd beschikbaar gesteld door het echtpaar Van Nobelen. Inmiddels was het ledenaantal flink gegroeid als mede het aanbod van de lessen. Toen na 9 jaar het ledenaantal gegroeid was tot ruim 100 leden en de “overlast” in de vorm van lawaai, geparkeerde auto’s en paardentrailers steeds groter werd, heeft de gemeente Noordwijkerhout de vereniging gesommeerd naar een andere locatie uit te kijken.

 

Na langdurig overleg is uiteindelijk een plaatsje gevonden op het terrein van de BAVO/Hafakker. Hier is de vereniging uiteindelijk 3 jaar gehuisvest waarna er weer een verhuizing op stapel stond, deze maal naar het oude voetbalveld van de VVSB aan de Zeestraat. Hier is de vereniging nog steeds gevestigd, hoewel de toekomst nog erg onzeker is. Het hele gebied zal in de toekomst herontwikkeld gaan worden waarbij het de vraag is of de Boekhorstruiters in het plaatje passen.

 

Inmiddels heeft de Boekhorstruiters ruim 150 leden die regelmatig op sportief gebied van zich laten horen. Verder worden er vele activiteiten georganiseerd zoals de clublessen, clubkampioenschappen in de diverse disciplines, officiële wedstrijden, ponykampen, clinics enz.

 

Ook worden er in het kader van de integratie regelmatig activiteiten voor de cliënten van de Hafakker georganiseerd. Zo wordt er vaak op dinsdagmiddag  een rondje gereden met de huifkar,  rijden er elk jaar op de open dag van de Zorgboerderij aanspanningen op het Bavoterrein ritjes met cliënten en bezoekers en  is er jaarlijks de Hafakkerrit in september met cliënten van het Raamwerk.